SUT I YMUNO /COFRESTRU?
Ar eich ymweliad cyntaf bydd yn rhaid i chi lenwi Ymwrthodiad Llogi Beiciau. Yna, byddwch yn cael cyfle i ddewis y beic sy’n addas ar eich cyfer. Gallwch roi cynnig ar y beic ar ein trac hyfforddi cyn mentro ar y lonydd arbennig o amgylch y parc gwledig.

 

Cofiwch ein bod hefyd yn llogi beiciau mynydd i oedolion a phlant yn ogystal â beiciau cydbwysedd y gallwch eu defnyddio ar y traciau beic o amgylch y parc.

 

 

 

 •    Rhaid archebu beiciau pob gallu

•  Rhaid cofrestru
•  Archebion grŵp ar gael


Gallwch weld ein dewis o feiciau yma

A fyddech cystal â darllen ein Telerau ac Amodau llogi beiciau yma.