GWIRFODDOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un o’r ffyrdd y gallwch gefnogi Pŵer Pedal yw trwy wirfoddoli.
 
Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i’n helpu i redeg y gwasanaeth. Mae angen gwirfoddolwyr arnom i helpu gyda thasgau fel cynnal beiciau, cadw beiciau, cyfarch cleientiaid, cymryd archebion yn ogystal â helpu â dyletswyddau gweinyddol cyffredinol eraill.
 
Mae’r gwahanol fathau o rolau sydd ar gael ar gyfer gwirfoddolwyr i’w gweld isod:
 
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Pŵer Pedal neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, 
CYSYLLTWCH Â NI.