GWIRFODDOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un o’r ffyrdd y gallwch gefnogi Pŵer Pedal yw trwy wirfoddoli.
 
Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i’n helpu i redeg y gwasanaeth. Mae angen gwirfoddolwyr arnom i helpu gyda thasgau fel cynnal beiciau, cadw beiciau, cyfarch cleientiaid, cymryd archebion yn ogystal â helpu â dyletswyddau gweinyddol cyffredinol eraill.
 
Mae’r gwahanol fathau o rolau sydd ar gael ar gyfer gwirfoddolwyr i’w gweld isod:
 
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Pŵer Pedal neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, 
CYSYLLTWCH Â NI.

Pedal Power - Cycling 4 All

Company Number: 9433690    Charity Number: 1161628 

Pedal Power,

Alyn Waters Country Park,  

Mold Road, Gwersyllt,

Wrexham, Clwyd

LL11 4AG

Pŵer Pedal,

Parc ​Gwledig Dyfroedd Alun,

Ffordd yr Wyddgrug,

Gwersyllt, Wrecsam, LL11 4AG

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Contact Number: 07908 325508

Email: cycling-4-all@outlook.com