Beiciau Dwy-olwyn
Beiciau Dwy-olwyn

Mae gennym ddewis eang o feiciau ‘hybrid’ a beiciau mynydd

Ochr-yn-Ochr
Ochr-yn-Ochr

Addas ar gyfer cleientiaid sydd â gweithiwr cymorth. Gellir datgysylltu’r pedalau ar ochr y cleient. I’r rheini sydd â symudedd cymhedrol. Strapiau troed cyfforddus. Seddi hygyrch

Cyclone
Cyclone

Solo Cyclist. Ar gyfer y rheini sydd â symudedd cymhedrol/uchel. O fudd i’r rheini â mân broblemau cydbwysedd. Cleientiaid o daldra cyfartalog neu is. Y beic tair-olwyn sydd fwyaf tebyg i feic arferol.

Duet
Duet

Ar gyfer y cleient a’r gweithiwr chymorth. I’r rheini sydd â symudedd cyfyngedig. Cleient yn y blaen, gweithiwr cymorth yn y cefn. Angen hoist. Cynalyddion ochr ar gael. Darperir strapiau cynnal ychwanegol.

Specialist Draisin
Specialist Draisin

Solo Cyclist Sedd uchel i gynnal y corff. Belt diogelu. Strapiau traed cyfforddus. Yn dda ar gyfer cleientiaid tal. Ar gyfer cleientiaid sydd â symudedd cymhedrol neu uchel.

Hand Cycle
Hand Cycle

Solo Cyclist. Ar gyfer cleientiaid heb ddim defnydd, neu ddefnydd cyfyngedig, o’u coesau. Sedd isel hygyrch. Set gêrs isel.

Relax Trike
Relax Trike

Solo Cyclist. Safle cyfforddus, gorweddiog. Ar gyfer y rheini sydd â symudedd canolig i uchel. Addas i gleientiaid byrrach. Strapiau traed cyfforddus. Llywio amgen. Set gêrs cyfyngedig.

Mission
Mission

Solo Cyclist. Ar gyfer cleientiaid symudedd uwch. Safle reidio isel cyfforddus. Set gêrs isel. Strapiau traed cyfforddus ar gael. Handlen yn y cefn i sefydlogi’r beiciwr.

TMX Trike
TMX Trike

Solo Cyclist. Ar gyfer cleientiaid sydd â symudedd uwch. Safle reidio isel, cyfforddus. Ar gyfer cleientiaid byrrach. Dim gêrs. Beic tair-olwyn sefydlog iawn

Comfort Trike
Comfort Trike

Solo cyclist. Ar gyfer pobl â symudedd cymhedrol. Strapiau traed cyfforddus. Handlen yn y cefn i sefydlogi’r beiciwr. Sedd cymwysadwy addas ar gyfer pobl o bob taldra. Pedalau sefydlog i gleientiaid sy’n amharod i bedlo.al

Twister
Twister

Beic i’r cleient a’r gweithiwr cymorth. Pedal trydan. I’r rheini sydd â symudedd cymhedrol neu gyfyngedig. Clientiaid byrrach neu daldra cyffredin. Strapiau traed. Set gêrs cyfyngedig.