Beiciau Dwy-olwyn
Mae gennym ddewis eang o feiciau ‘hybrid’ a beiciau mynydd
Ochr-yn-Ochr
Addas ar gyfer cleientiaid sydd â gweithiwr cymorth. Gellir datgysylltu’r pedalau ar ochr y cleient. I’r rheini sydd â symudedd cymhedrol. Strapiau troed cyfforddus. Seddi hygyrch
Cyclone
Solo Cyclist.
Ar gyfer y rheini sydd â symudedd cymhedrol/uchel. O fudd i’r rheini â mân broblemau cydbwysedd. Cleientiaid o daldra cyfartalog neu is. Y beic tair-olwyn sydd fwyaf tebyg i feic arferol.
Duet
Ar gyfer y cleient a’r gweithiwr chymorth. I’r rheini sydd â symudedd cyfyngedig. Cleient yn y blaen, gweithiwr cymorth yn y cefn. Angen hoist. Cynalyddion ochr ar gael. Darperir strapiau cynnal ychwanegol.
Specialist Draisin
Solo Cyclist
Sedd uchel i gynnal y corff. Belt diogelu. Strapiau traed cyfforddus. Yn dda ar gyfer cleientiaid tal. Ar gyfer cleientiaid sydd â symudedd cymhedrol neu uchel.
Hand Cycle
Solo Cyclist.
Ar gyfer cleientiaid heb ddim defnydd, neu ddefnydd cyfyngedig, o’u coesau. Sedd isel hygyrch. Set gêrs isel.
Relax Trike
Solo Cyclist.
Safle cyfforddus, gorweddiog. Ar gyfer y rheini sydd â symudedd canolig i uchel. Addas i gleientiaid byrrach. Strapiau traed cyfforddus. Llywio amgen. Set gêrs cyfyngedig.
Mission
Solo Cyclist.
Ar gyfer cleientiaid symudedd uwch. Safle reidio isel cyfforddus. Set gêrs isel. Strapiau traed cyfforddus ar gael. Handlen yn y cefn i sefydlogi’r beiciwr.
TMX Trike
Solo Cyclist.
Ar gyfer cleientiaid sydd â symudedd uwch. Safle reidio isel, cyfforddus. Ar gyfer cleientiaid byrrach. Dim gêrs. Beic tair-olwyn sefydlog iawn
Comfort Trike
Solo cyclist.
Ar gyfer pobl â symudedd cymhedrol. Strapiau traed cyfforddus. Handlen yn y cefn i sefydlogi’r beiciwr. Sedd cymwysadwy addas ar gyfer pobl o bob taldra. Pedalau sefydlog i gleientiaid sy’n amharod i bedlo.al
Twister
Beic i’r cleient a’r gweithiwr cymorth. Pedal trydan. I’r rheini sydd â symudedd cymhedrol neu gyfyngedig. Clientiaid byrrach neu daldra cyffredin. Strapiau traed. Set gêrs cyfyngedig.
Show More

Pedal Power - Cycling 4 All

Company Number: 9433690    Charity Number: 1161628 

Pedal Power,

Alyn Waters Country Park,  

Mold Road, Gwersyllt,

Wrexham, Clwyd

LL11 4AG

Pŵer Pedal,

Parc ​Gwledig Dyfroedd Alun,

Ffordd yr Wyddgrug,

Gwersyllt, Wrecsam, LL11 4AG

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Contact Number: 07908 325508

Email: cycling-4-all@outlook.com