Mae Beicio i Bawb yn elusen sy’n darparu cyfleoedd beicio unigryw i bawb.

Pŵer Pedal yw ein gwasanaeth beicio sy’n cynnig hwyl, therapi a chymorth i bobl o bob gallu.

Mae’r gwasanaeth ar gael ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, Wrecsam. Mae gennym feiciau safonol ac arbenigol, yn cynnwys beiciau tair-olwyn, beiciau llaw, beiciau cadair olwyn a beiciau ochr-yn-ochr. Mae trac beicio di-draffig yn mynd o amgylch y parc lle gall ein cwsmeriaid fwynhau beicio mewn amgylchedd diogel. Mae’r gwahanol feiciau a beiciau tair-olwyn arbenigol yn helpu pobl o bob gallu ac sydd â chyflyrau iechyd gwahanol i ymarfer, cyflawni eu nod a chael hwyl ar yr un pryd.

Felly, os ydych am logi beic safonol, defnyddio un o’n beiciau hygyrch, dysgu sut i reidio beic, neu fwynhau diwrnod o feicio gyda’r teulu, gallwn eich helpu.

Gallwch weld ein dewis o feiciau yma.

Archebwch asesiad gyda ni heddiw

Neu gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy

Pedal Power - Cycling 4 All

Company Number: 9433690    Charity Number: 1161628 

Pedal Power,

Alyn Waters Country Park,  

Mold Road, Gwersyllt,

Wrexham, Clwyd

LL11 4AG

Pŵer Pedal,

Parc ​Gwledig Dyfroedd Alun,

Ffordd yr Wyddgrug,

Gwersyllt, Wrecsam, LL11 4AG

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Contact Number: 07908 325508

Email: cycling-4-all@outlook.com